Här kan Fisksätras nya multiarena byggas

Den nya multiarena som planeras i Fisksätra kan komma att byggas på någon av de kryssmarkerade platserna. Kostnad: mellan 100 och 140 miljoner.
Den nya multiarena som planeras i Fisksätra kan komma att byggas på någon av de kryssmarkerade platserna. Kostnad: mellan 100 och 140 miljoner.
Den nya multiarena som planeras i Fisksätra kan komma att kosta mellan 110 och 140 miljoner kronor.
Det framgår av ett nytt tjänstemannaförslag som politikerna ska ta ställning till på torsdag.
Arenan som förordas kan bli 80 meter lång, 39 meter bred och 13 meter hög, och kan förläggas på två alternativa platser i Fisksätra.

Invånare i Fisksätra som kämpat för att få till stånd en simhall istället för en multiarena, är inte nöjda med förslaget:

– Det jag känner är att det var ett hundben de slängde till oss för att släppa tanken på en simhall, säger YuSie Rundkvist, en av de som engagerat sig för en simhall i Fisksätra.

Nytt förslag

Tjänstemännen vid kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun har tagit fram ett nytt förslag om en multiarena i Fisksätra.

Tidigare förslag har varit en ny multianläggning med särskild inriktning mot friidrott.

I den nya inriktningen av multiarenan, i en tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2016, talas om att bredda aktiviteterna.

Fakta

Här är de tre alternativa multianläggningarna

Tre olika alternativa förslag om multianläggning i Fiskätra har utretts av tjänstemännen:

Förslag A: En velodrom, friidrott- och multianläggning. Placering: i Fisksätras östra del, öster om bostadsområdet Lännbohöjden. Fördelar: central placering i Fisksätra med bra koppling till kollektivtrafik. Nackdelar: kuperad terräng som kräver schaktning, vilket gör det dyrare.100 000 kubikmeter berg skulle behöva schaktas bort. Naturvärden kan gå förlorade. Stor volym påverkar hela Fisksätras stadsbild, ljusförhållande för många boende i området blir kraftigt försämrad. Det finns ingen fullstor velodrom i Sverige. Sporten saknar dessutom förankring i närområdet. Arenan skulle bli 155 meter lång, 108 meter bred och 18 meter hög.

Kostnad: 550 miljoner kronor.

Förslag B: Friidrotts- och multianläggning. Plats: Fisksätras östra del, öster om bostadsområdet Lännbohöjden. 100 meter lång, 73 meter bred och 13 meter hög. I Sverige råder brist på denna typ av specialanläggning. I Fisksätra finns dock ingen aktiv friidrottsförening.

Kostnad: 220 miljoner kronor.

Förslag C: Multianläggning med viss friidrottsinriktning och 60 meter sprintbana. Plats: Antingen i Fisksätras östra del söder om Fisksätra marin och Saltsjöbanan, eller vid Fisksätra idrottsplats norr om Saltsjöbanan. 80 meter lång, 39 meter bred, 13 meter hög. Mindre till storleken än de två andra, går lättare att hitta placering för.

Kostnad: Mellan 110 och 140 miljoner kronor.

I Fisksätra bor (2016) 1 333 invånare i åldern 7 till 20 år. 2030 beräknas antalet invånare i åldersgruppen vara 2 187 personer.

Källa: Kultur- och fritidsenheten, Nacka kommun

Nu är syftet  att kunna erbjuda föreningsliv, allmänhet och skolor förutsättning och ytor för träning, motion, idrottsundervisning, lek och rekreation.

Tre olika förslag till multiarena har utretts (se faktaruta). Förstudier har gjorts om kostnader, storlek, funktioner, behov och placering.

Flexibel anläggning

Samtliga förslag är tänkta att vara flexibla och göra det möjligt för en bredd av aktiviteter.

Omfattande dialoger har enligt tjänsteskrivelsen förts med föreningslivet och de som bor i Fisksätra.

Förordar förslag C

Tjänstemännen förordar ett av förslagen, kallat förslag C.

Multiarenan enligt förslag C är mindre till storleken än de två andra förslagen, och är enligt tjänstemännen lättare att hitta en placering för.

En multiarena enligt förslag C kommer att ge möjlighet att utöva viss friidrott, dans, kampsport, gymnastik, och gruppträning.

Kan få utegym

Som komplement till multiarena C är förslaget att bygga ett utegym, hinderbana och en utomhusdansbana.

Multiarenan enligt förslag C kan antingen byggas i Fisksätras östra del söder om Fisksätra marina och Saltsjöbanan, eller vid Fisksätra idrottsplats norr om Saltsjöbanan.

I båda fallen är arenan tänkt att bli 80 meter lång, 39 meter bred och 13 meter hög och beräknas kosta mellan 110 och 140 miljoner kronor.

Politiker: Äntligen är vi framme

Richard Wendt (M), är ordförande i fritidsnämnden:

– Jag vill inte frångå något beslut. Generellt kan jag säga att äntligen är vi framme i det läget där vi kan få till en arbetsgrupp om det som är så önskvärt. Men jag är inte allenarådande, vi kommer att diskutera det här tjänstemannaförslaget. Jag själv har inga större problem med skrivelsen, säger han.

Kritiker: Ett hundben

YuSie Rundkvist, som sedan det blev känt att Saltsjöbaden och inte Fisksätra kommer att få en ny simhall och som har engagerat sig i arbetet med att få till stånd en simhall i Fisksätra, tror inte på idén med en multiarena i Fisksätra:

– Det jag känner är att det var ett hundben de slängde till oss för att släppa tanken på en simhall. Jag hyser ingen förhoppning om att den blir av. Det är ett tröstpris. Jag tvivlar väldigt starkt på att en majoritet går vidare med det, säger YuSie Rundkvist.

Enligt Richard Wendt i fritidsnämnden, är dörren för en simhall i Fisksätra, stängd:

– Där har kommunfullmäktige gett oss mandat att gå vidare med Näckenbadet i Saltsjöbaden, säger Richard Wendt.

Hoppas fortfarande på simhall

YuSie Rundkvist hoppas fortfarande på att det byggs en simhall i Fisksätra:

– Jag tror inte loppet är kört. När dom väl börjar bygga simhallen i Saltsjöbaden kommer dom att förstå misstaget att bygga på gammal sjöbotten. Det är betydligt sämre grundförhållanden än i Fisksätra, säger YuSie Rundkvist.

På torsdag diskuteras tjänstemannaförslaget av politikerna i fritidsnämnden.

Säger politikerna ja till tjänstemannaförslaget går förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Läs mer: Saltis vann kampen om ny simhall.

Läs mer om Fisksätra: Möt tjejerna som går på konstokollo.

Läs mer om Nacka: Var tredje hemtjänstföretag lägger lägger ned.