Fisksätraskolan betalar extra för sjöutsikt

Fisksätraskolans rektor Gabriella Pierrou Nyström ser gärna att Nacka kommun ändrar hyressystemet, så att skolan exempelvis slipper betala extra för sjöutsikt.
Fisksätraskolans rektor Gabriella Pierrou Nyström ser gärna att Nacka kommun ändrar hyressystemet, så att skolan exempelvis slipper betala extra för sjöutsikt.

En stod del av skolan står tom.

Trots det har Fisksätraskolan bland de högsta hyrorna i kommunen.

Fina lokaler och sjöutsikt är några förklaringar.

– Jag vet inte hur man tänkt. Det blir lite larvigt, slolan ligger väldigt fint men skolgården är vänd mot centrum och utsikten mot vattnet är inget vi har glädje av, säger Fisksätraskolans rektor Gabriella Pierrou Nyström.

Nacka kommun har ett hyressystem för kommunens grund- och förskolor som syftar till att fördela kostnaderna så effektivitet som möjligt.

Vid hyressättningen bedöms lokalernas area, ändamålsenlighet, inomhusmiljön och omgivningen, som sjöutsikt.

Nacka är enligt oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S), en av få kommuner som bakar in kostnader för lokaler i skolornas budget på det här sättet.

Fisksätraskolan har enligt skolans rektor fått 23,5 poäng av 24 möjliga i denna värdering, och hamnar därmed bland de skolor som får högst värdering.

Tre lektionssalar i Fisksätraskolan är vända mot vatten.

Ger sjöutsikten mervärde?

– Det kan jag inte tänka mig, jag själv har utsikt över en parkeringsplats. Alla personalutrymmen ligger vända mot centrum, säger rektor Gabriella Pierrou Nyström.

– Det är möjligt att några elever tittar ut.

Enligt Pierrou Nyström går 28 procent av skolans intäkter till hyra.

– Vi har en av de högsta hyrorna, säger Gabriella Pierrou Nyström.

En stor del av skolans lokaler står enligt Pierrou Nyström tomma sedan några år efter att årskurserna 7 och 9 lades ned.

– Jag tycker att man kan titta över det, vad som är viktigt för en skola.

– Vi har en tuff situation. Många elever har inte svenska som förstaspråk. Vi tar emot många nyanlända barn . Det är en stor påfrestning. Därför behöver vi många vuxna. Det får jag dra ner på, liksom fortbildning för pedagoger.

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka, tycker att Nackas hyresmodell ”vrider konkurrensen till nackdel för de skolor som behöver mest stöd.”

Farmanbar skriver i ett mejl:

”Pengar som borde användas till fler lärare, vidareutbildning av lärarna och bättre pedagogiskt innehåll. Det är en svag tröst för eleverna att Baggen Stäket finns bakom skolan och erbjuder sjöglimt.”

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, försvarar hyressystemet.

– Det är inte så att sjöutsikt avgöra hyresnivån utan det är standarden och yteffektiviteten. Läget påverkar i liten grad, säger Mats Gerdau.

Gerdau försvarar även hyressättningen för Fisksätraskolan:

– Fisksätraskolan har de bästa lokalerna i kommunen. Sen har skolan för få elever. Skolan borde istället diskutera hur de ska få fler elever. Det måste skolan själv komma fram till, det får skolan själv mejsla fram, det är inte politikernas sak.

Gerdau ser flera fördelar som Fisksätraskolan har och som försvarar hyressättningen, som att skolan ligger vid Saltsjöbanan, och har skogsområden i sin närhet.

Även skolans skolgård är jämförelsevis stor, enligt Gerdau och gör en jämförelse med Engelska skolan i Nacka som han säger har en ”pytteliten skolgård.”