Fittja förenas med Masmo och Vårby

Tätbebyggda ­moderna bostads­områden i stället för industrier.

Det kan bli framtiden för Slagsta strand och området kring Fittja moské.

I slutet av förra året beställde Botkyrka kommun en strukturplan tillsammans med Huddinge och Stockholm. Målet var att länka samman Fittja, Vårby och Masmo och samtidigt ta vara på närheten till vattnet.

Resultatet kom i mars i år. Den storslagna planen innefattar 15 000 nya bostäder, 360 000 kvadratmeter affärsyta, parker och promenadstråk och sträcker sig över alla tre kommunerna.

Den ska ses som en lös skiss, enligt Lars Olsson, planeringschef på Botkyrka kommun.

– Det är ett sätt att visa att det finns potential att bygga i det här området. Det som är speciellt här är att vi planerar tillsammans med andra kommuner. Det blir viktigare och viktigare när storstadsregionen växer.

Många av områdena vid vattnet är redan bebyggda med industrier, vilket gör det lättare att kringgå strandskyddslagen i framtiden.

Och närheten till vattnet var viktig genom hela projektet, det pratades om ett nytt Hammarby sjöstad.

– I planen ingår tydliga parkstråk vid stranden för att fånga upp vattnet, säger Maya Mårtensson, vd på Alma arkitekter.

En styrka med området är den välutvecklade infrastrukturen med tunnelbanan, E4:an och eventuellt Spårväg syd i framtiden.

Men samma infrastruktur utgör också en stor utmaning om en tät kvartersstad ska byggas.

– Det är mycket vägar i området, tunnelbanespår ovan jord och stora kraftledningar. Allt det här ska ju finnas med i planen, säger Maya Mårtensson.

En av lösningarna kan bli så kallade ekodukter, gröna broar, över motorvägen för både människor och djur.

Nu ska idéerna presenteras för de tre kommunledningarna. Om något blir aktuellt att genomföra i Botkyrka så kan de föras in i översiktsplanen som sträcker sig till 2040. Men då måste mycket analyser och samplanering till.

– Det här är ett sätt att komma med nya idéer. Annars riskerar det bara att bli mer av samma slags byggande som man redan gör, säger Lars Olsson.

Fakta

Spårväg syd mellan Flottsbro och Norsborg

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder i Slagsta strand pågår. De planerna är med – och utvidgade i strukturplanen.

I strukturplanen ingår också mycket av det som finns med i redan existerande planer för Alby och Fittja.

Tvärförbindelsen Spårväg Syd är inritad i stukturplanen, med stationer från Flottsbro på Huddinge­sidan, via Fittja, Slagsta och vidare genom Hallunda och Norsborg.