Kräver skadestånd för bäverskador

Stockby/Mölna Bävrar har orsakat högt vattenstånd i Stockbysjön genom att skapa uppdämningar i Mölnaån. Det hävdar en Stockbybo som kräver skadestånd från Lidingö stad.

Staden vägrar ersätta honom eftersom ingen kan äga och ansvara för vilda djur. Istället hänvisar man honom att söka ersättning för ”skada orsakad av vilt” hos länsstyrelsen. Tekniska förvaltningen kommer dock troligen att införa jakt på bäver till och med 31 augusti, för att förhindra fler skador.