ANNONS

Var fjärde kille i Älvsjö har burit vapen

var fjärde kille i Älvsjö har burit vapen
Allt fler killar i Älvsjö har burit vapen såsom kniv eller knogjärn.
Allt fler unga killar i Älvsjö har burit vapen det senaste året. Det uppger de i Stockholmsenkäten.
– Vi ser allvarligt på det. Att bära vapen är brottsligt och en fråga för Polismyndigheten, säger Cecilia Wahlgren chef för barn- och familjeenheten på Älvsjö stadsdelsförvaltning.
ANNONS

Älvsjö är den stadsdel i kommunen där högst andel pojkar i årskurs två på gymnasiet uppger att de burit vapen, enligt Stockholmsenkäten. Bland svaren framgår det att 25 procent i åldersgruppen har burit vapen som till exempel kniv eller knogjärn de senaste tolv månaderna. 

Ökat sen sist

Antalet som svarat på enkäten i Älvsjö är förhållandevis lågt. I år svarade 56 pojkar och 50 flickor, jämfört med 2016 där 79 pojkar och 70 flickor svarade. Men detta innebär fortfarande en ökning då det vid förra enkättillfället var 16 procent som uppgav att de burit vapen

Cecilia Wahlgren är enhetschef på förvaltningens enhet för barn och familj, och hon säger att de inte kan förklara ökningen.

–  Vi har svårt att svara på frågan eftersom vi inte vet varför de bär vapen och inte heller vilka vapen det handlar om. Vi kan inte heller borra djupare i enkäten, säger hon.  

Många har känt sig hotade

Älvsjöeleverna toppar även listan för högst andel som känt sig allvarligt hotade de senaste månaderna. För två år sedan uppgav 13 procent att de känt sig allvarligt hotade, i år var siffran 23 procent.

– Att ungdomarna känner sig hotade och att de beväpnar sig kan hänga ihop, säger Cecilia Wahlgren.

Jobbar förebyggande

Cecilia Wahlgren säger att förvaltningen och de kommunala skolorna arbetar med Mentorer i våldsprevention, MVP, som ett sätt att förebygga pojkar och mäns våld. Hon säger även att fältassistenter jobbar relations- och trygghetsskapande ute bland ungdomar på kvällar.

– Fältarna är också verksamma i de två högstadieskolorna. Vi genomför trygghetsvandringar varje år tillsammans med ungdomar. Vi har också en rad olika kostnadsfria föräldrastödsprogram, såsom ABC och Älskade Förbannade Tonåring, säger Cecilia Wahlgren.

ANNONS
Fakta

Så svarade Älvsjös unga

  • 8 procent av pojkarna och 0 procent flickorna har blivit rånade någon gång de senaste 12 månaderna.
  • 7 procent av pojkarna och 0 procent av flickorna uppger att de flesta kompisarna begår allvarliga brott.
  • 76 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut sent en kväll i området.
  • 19 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna har snattat någon gång de senaste 12 månaderna.
  • 12 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna har någon gång åkt fast för polisen
  • 6 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna har blivit bestulna någon gång de senaste tolv månaderna.
Källa: http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten