Min lokala hjälte

Vart fjärde kylskåp hamnar i Lövsta

Den som åker förbi kanske har sett de tusentals kylskåp som ligger staplade på området.
Den som åker förbi kanske har sett de tusentals kylskåp som ligger staplade på området.
Över en fjärdedel av Sveriges kylskåp hamnar i Lövsta. Här sorteras det miljöfarliga ämnet freon ur kylskåpen - men då har en del redan hunnit läcka.
Nu vill företaget kunna ta hand om dubbelt så många kylskåp - 400 00 per år.

På uppfarten har en lastbil precis kommit fram med ännu ett lass med kylskåp. Det är en av hundratals transporter som årligen kommer till Svensk Freonåtervinning AB:s anläggning i Lövsta, som funnits här sedan 1992.

– I runda slängar handlar det om 125 000 kylskåp per år. Vi har ungefär 28 procent av marknaden i Sverige. Vi demonterar kylskåpen och sorterar materialet. Målet är att få så rena materialslag som möjligt för att sedan sälja dem vidare som råvaror, säger vd:n Oskar Åsberg.

”Det är jättefarligt för miljön”

Det finns bara två andra anläggningar som demonterar kylskåp i landet. Och det är en viktig funktion för miljön. Förutom att anläggningarna sorterar ut järn, stål, koppar, aluminium, plast, olja och ett pulver som kan användas som absorberingsmedel för olja så tar anläggningarna hand om köldmediet freon, som finns i äldre kylskåp.

– Det är jättefarligt för miljön, säger Oskar Åsberg.

Kylskåp

Här sugs freon ut ur baksidan från kylskåpet.

Freon är inte hälsofarligt, men gasen bryter ner ozonskiktet om det läcker ut i luften. Det halva kilo freon som finns i ett genomsnittligt kylskåp har enligt Naturskyddsföreningen samma växthuseffekt som tre ton koldioxid.

Men enligt Oskar Åsberg släpper själva anläggningen inte ut något freon över huvudtaget.

– Vi har en helt tät verksamhet. Vi har kontroller dagligen, men även veckovis, säger han.

Däremot läcker en del freon ut om kylskåpen gått sönder i köken, på återvinningscentralerna de först kommer till, under transporten till Lövsta eller avlastningen vid anläggningen.

– Ja det händer, men vi vet inte när de har gått sönder. Vi arbetar kontinuerligt med detta problem tillsammans med El-kretsen (producenternas insamlingsinstans, reds anm) som står för ca 75 procent av transporterna till oss. Förra året var 6,8 procent av kylskåpen sönder vid ankomst, säger Oskar Åsberg.

Kylskåp

Nära sju procent av alla kylskåp som kommer till Lövsta har redan läckt freon. Många går sönder under avlastningen.

Knappt hälften av alla 125 000 kylskåp som kommer till Lövsta årligen innehåller freon. Och nu vill företaget, som enligt nuvarande tillstånd har rätt att ta emot 200 000 kylskåp per år, ta hand om ännu fler. Därför har företaget ansökt om ett fördubblat miljötillstånd hos länsstyrelsen.

Och det finns en särskild anledning som gör ett utökat tillstånd extra brådskande. Den konkurrerande anläggningen i Järna söder om Södertälje lades ner vid årsskiftet.

Dessutom slänger stockholmarna fler kylskåp än resten av landets invånare.

Företaget vill också kunna mellanlagra mer sorterat material samtidigt och totalt per år.

– I dagsläget måste vi köra i väg materialet ofta, men får vi det här utökade tillståndet behövs inte lika många transporter. I dag står vi för tio transporter in och ut från vår verksamhet varje dag. Vid en fördubbling av verksamheten blir det 17 transporter enligt våra beräkningar, säger Oskar Åsberg.

Men Oskar Åsberg menar att det inte innebär att de skulle behöva ta mer mark i anspråk eller bygga ut verksamhetens yta.

”Av de närboende är det väl ingen som drabbas direkt av det.”

Den viktigaste aspekten för att få rätt till utökad verksamhet är säkerheten vid och förebyggandet av läckage och andra miljöeffekter.

– Det bolaget har tagit fram i sitt underlag är att det medför en del utsläpp i luft och vatten. Det är en blandning av olika utsläpp, till exempel eventuella olyckor då freon läcker men också andra lösningsmedel och avgaser, säger Matthis Kaby, handläggare på länsstyrelsen.

Han menar att de som bor i området inte nämnvärt kommer att märka en eventuell utökad verksamhet.

– Av de närboende är det väl ingen som drabbas direkt av det. Dels ligger det i en svacka och bullerutredningen visar klart att buller inte når husen. Det är möjligt att man kommer att märka av fler transporter.

Freonläckagen är inte något som påverkar lokalt.

– Det påverkar hela världen. På så sätt är det bra att vi har sådana här anläggningar som tar hand om freon, säger Matthis Kaby.

”Risken för läckage finns hela tiden.”

I verksamhetens miljörapport för 2016 framkommer att anläggningen har varit tät vid samtliga kontroller.

– Oron finns och risken finns. Men vi jobbar jättemycket med den här risken, det är ett ständigt arbete. Vi har en person som jobbar heltid med kvalitet och miljö och vi har en servicetekniker som testar våra anläggningar så att de är i topptrim. Men risken för läckage finns hela tiden och därför måste vi visa att vi hanterar den risken på ett bra sätt, något vi anger när vi söker miljötillstånd, säger Oskar Åsberg.

Det går att yttra sig om tillståndsansökan fram till den 21 februari.

Fakta

Freon - från kylskåp till gatusalt

Det är producenterna som ansvarar för omhändertagandet av kasserade kylskåp. Därför finns El-kretsen, producenternas gemensamma insamlingssystem. El-kretsen hyr in sig på landets återvinningsstationer och därefter transporteras de slängda kylskåpen till anläggningen i Lövsta.

Freon som köldmedium började fasas ut vid tillverkning under 1970-talet, då man upptäckte dess negativa inverkan på ozonskiktet. Knappt hälften av kylskåpen som kommer till Lövsta innehåller freon.

Först sugs freon (i gasform) som finns i köldaggregatet på baksidan av kylskåpet ut genom en slang.

Freon som finns i isoleringen forslas vidare till en stor tank, där freon urskiljs från andra ämnen i 120 grader under en vecka.

Från tanken skickas freonet genom ett kolfilter ner i en annan tank. Nu är freonet i vätskeform.

Efter det är det dags för tanken att transporteras till företagets anläggning i Kumla, där det förbränns och blir till salt, som kan användas som gatusalt.
Svensk freonåtervinning

Källa: Svensk freonåtervinning