Var fjärde på Söder är otrygg i sitt kvarter

Många Söderbor uppger att de ofta är otrygga när det är mörkt ute.
Många Söderbor uppger att de ofta är otrygga när det är mörkt ute.
Robert Kindroth är kommunpolis på Södermalm.
Robert Kindroth är kommunpolis på Södermalm.
På Södermalm säger var fjärde person att de känner sig otrygga i sitt kvarter på kvällen.
Polisen tror att otryggheten beror på att många personer med missbruk vårdas här.

Det är Brå som genomfört sin Nationella trygghetsundersökning där man frågar om hur rädda människor är för att utsättas för brott, och hur otrygga de känner sig.

På Södermalm, där runt 780 personer svarade, säger 23 procent att de upplever att de är mycket eller ganska otrygga i sina bostadsområden när det är mörkt. 26 procent säger att de ofta väljer en annan väg på grund av oro för att utsättas för brott.

Robert Kindroth är kommunpolis på Södermalm. Foto: Lars Hedelin, polisen

Mer psykisk ohälsa

Robert Kindroth är kommunpolis på Södermalm och tror att många Söderbor kan känna sig otrygga på grund av att stadsdelen länge har varit en centralort för missbrukare i stan, med ovanligt många vårdinrättningar för missbruk. Att det går många på gatorna som mår psykiskt dåligt.

– Många av de anmälda brotten går ner, som till exempel inbrott eller våldsbrott på kvällarna. Men just den psykiska ohälsan ser vi en ökning av, säger han.

Vad kan ni på polisen göra för att minska otryggheten?

– Frågan om trygghet är väldigt komplex. Vi på polisen har som mål att öka tryggheten och minska brottsligheten, och många medborgare säger sig bli trygga av synlig polis, säger han och fortsätter:

– Men just nu är vi en väldigt slimmad organisation. Vi har inte tiden att vara synliga på bekostad av att vi inte kan vara på platser det finns problem, där det kanske mer taktiskt rätt att jobba civilt klädd, som till exempel när man spanar på en lägenhetsbordell eller jobbar med narkotika. I de fallen så är vi ingen synlig polis, men vi ökar säkerheten för de som befinner sig instängda i bordellen.  

– Vi skulle gärna vilja vara ute mer, som i skolorna. Men vi hinner tyvärr inte

Robert Kindroth, polisen

Reagerar på brott

Han förklarar det med att polisen numera är reaktiv, och inte proaktiv.

– Vi skulle gärna vilja vara ute mer, som i skolorna. Men vi hinner tyvärr inte, säger Robert Kindroth.

Den nya grönblåa majoriteten i stadshuset har också berättat att de kommer satsa på vad man kallar New York-modellen på Medborgarplatsen, för att öka tryggheten där.

Det innebär att staden satsar extra på samverkan mellan näringsidkare, polisen, staden och medborgare. En person kommer också att anställas av staden för att organisera det hela.

Vad tycker du om det?

– Det låter jättebra att vi tillsammans jobbar för en bättre stadsmiljö, säger Robert Kindroth.

Den upplevda otryggheten är dock mindre i innerstan jämfört med i förorterna. I Rinkeby svarade till exempel 53 procent att de upplever att de är mycket eller ganska otrygga i sina bostadsområden på kvällen.

Så många har utsatts

Brå har frågat hur många som utsatts för brott under 2017. På Södermalm svarade 2 procent att de har blivit rånade, 3 procent att de hade blivit misshandlade, 11 procent att de har hotats, 9 procent att de utsatts för sexualbrott och 8 procent att de råkat ut för fickstöld.

Brås undersökning görs med hjälp av webb- och postenkäter och bygger på ett urval på 200 000 personer i hela Sverige i åldrarna 16—84 år. På Södermalm har runt 780 personer svarat på de olika frågorna.

Fakta

Så svarade innerstadsborna

Procent som upplever att de ofta eller ganska ofta känner sig otrygga i det egna bostadsområdet när det är mörkt:

Norrmalms polisområde: (Norrmalm, Kungsholmen, Östermalm, Lidingö)

2017: 23 procent

2018: 23 procent

Södermalms polisområde:

2017: 21

2018: 23

Procent som mycket/ganska ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott:

Norrmalm:

2017: 27 procent

2018: 26 procent

Södermalm:

2017: 24

2018: 26

Procent som oroar sig för att utsättas för misshandel:

Norrmalm:

2017: 9 procent

2018: 8 procent

Södermalm:

2017: 8

2018: 9

Procent som oroar sig för att utsättas för personrån:

Norrmalm:

2017: 17 procent

2018: 16 procent

Södermalm:

2017: 14

2018: 16

Källa: Brottsförebyggande rådet