Fjärdeklassare kan få betyg

VÄRMDÖ Värmdö kommun vill att elever i kommunala grundskolor ska få betyg redan i årskurs fyra. Kommunen har skrivit till Skolverket om att få delta i den nationella försöksverksamheten. För att få vara med måste det finnas intresse hos skolans ledning, lärare och föräldrar.