ANNONS

Fjärrvärmeverk hamnar i Arninge

ANNONS

ARNINGE I slutet av 2011 tecknade kraftbolaget Eon och Täby kommun ett avtal om att låta Eon bygga ut fjärrvärmen i Täby. Nu står det klart att Eons produktionsanläggning ska ligga i Arninge.

Anläggningen kommer att ha en kapacitet på 100 gigawattimmar (gWh) och eldas med pellets, briketter och flis.

Den biobränslebaserade fjärrvärmen ersätter uppvärmningen med olja och el.

– Under våren ska vi vara i full gång med arbetet med att bygga anläggningen och fjärvärmenätet, säger Mikael Källgren, projektchef på Eon Värme Sverige.