Flaggstång ledde till tvist

GÖRVÄLN Görvälns slott AB bestred en faktura från kommunen för ett servicearbete på en flaggstång på slottsområdet. Nu har kommunen bestämt sig för att ta på sig kostnaden för servicen, omkring 4 000 kronor.

Kommunen utförde servicen på flaggstången på grund av osäkerhet om den skulle fungera till nationaldags­firandet.