Fläktar ska hålla radonhalten nere

I Högsätra skola finns ett utrymme med nära tre gånger högre radonhalt än gränsvärdet. I Käppala skola har fyra gånger så höga värden uppmätts.
I Högsätra skola finns ett utrymme med nära tre gånger högre radonhalt än gränsvärdet. I Käppala skola har fyra gånger så höga värden uppmätts.
Kommunen har i ett nästan tio år långt projekt arbetat för att få ner radonhalten i öns skolor. Men alla skolor klarar fortfarande inte gränsvärdet. I Käppala skola har mer än fyra gånger för höga radonvärden uppmätts.

– Det känns alltid oroande när halter av något som inte är hälsosamt är för höga, vad det än gäller. Människor har rätt till en hälso­sam miljö. Vi vill självklart se till att barnen har det så bra som möjligt, säger Ulla Hyseus, rektor på Käppalaskolan.

2004 startade Lidingö stad ett projekt för att få ner radonhalterna på öns skolor. Sedan dess har olika åtgärder vidtagits på kommunens skolor och de flesta ärenden har kunnat avslutas.

Men i april kom testresultat från Käppala skola och Högsätra skola som visar att flera utrymmen har alldeles för höga radonhalter. På Käppala skola finns provresultat från fem utrymmen som har mellan 250 och 880 becquerel radon.

Även på Högsätra skola har man för höga värden i ett utrymme, där 570 becquerel uppmätts.

– Det handlar inte om något utrymme som vi använder så mycket, vad jag har förstått. Men fastighetsägaren planerar att öka ventilationen. Detta ska sedan utvärderas i vinter, säger Vilhelm Hofman-Bang, rektor.

Eva M Jansson är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Lidingö och håller i radonprojektet. Hon säger att det även finns ytterligare skolor som inte kunnat komma in med testresultat som visar på att de har rimliga radonvärden.

– Vi hade räknat med att alla skolor nu skulle ha under 200 becquerel som är det godkända gränsvärdet, men så var det tyvärr inte, säger hon.

Projektet förlängs därför.

Hur allvarligt är det att radonhalterna är så höga?

– Vi anser inte att det är så hälsofarligt att vi kommer att stänga lokalerna, men det är inte bra med höga radonhalter.

Christer Jacobson är chef för driftenheten på Lidingö stads fastighetskontor, som ansvarar för just de här skolorna där man trots åtgärder med ventilationen inte lyckats få ner radonhalterna.

Radonet kommer från marken och inte från något byggmaterial. Sedan de höga provresultaten kom har man kört fläktar i skolorna i mycket större utsträckning. I höst ska det göras nya radonmätningar som ska visa hur halterna varierar över dygnet. Tidigare har man enbart tittat på dygnsmedelvärdet.

– Då kan vi se exakt hur vi ska ställa in ventilationen så att radonet är bortventilerat när verksamheten börjar, säger han.

Men om fläktarna måste stå på många timmar då inte verksamheten är igång, eller till och med hela dygn, måste man titta på mer permanenta åtgärder.

– I sådant fall får vi titta på om vi kan täta byggnaden, sätta in radonbrunnar med separata utsug och så vidare, säger Christer Jacobsson.

Han poängterar dock att de sex rum som nu har för höga värden alla är sådana rum som används kortare perioder.

– Det är till exempel ett grupprum, en slöjdsal och ett lärarrum, där vistas ju elever och personal kortare stunder, säger han.

Fakta

Radon kan ge lungcancer

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när radium sönderfaller.

Radon kan ge ökad risk för att drabbas av lungcancer. Risken ökar dessutom om man röker eller utsätts för passiv rökning.

Man räknar med ungefär 500 fall av radonrelaterad lungcancer per år, i 450 av dessa är den som insjuknar även rökare.

Källa: Lidingö stad, Boverket