Fläktar stör på förskola

SUNDBY Förskolan Smaragden måste sänka ljudnivån inomhus. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu utfärdat ett föreläggande till stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta om att åtgärda problemen.

Ljudet som kommer från ventilationen i skötrum och korridor på förskolan är för högt och kan jäm­föras med ständigt trafikljud inomhus. Det överskrider den lagliga gränsen på 30 decibel med 13 enheter.