Flanörer samsas med lastbilar på nybrogatan

Östermalmstorg När Östermalmshallen byggts om kommer varorna i framtiden att fraktas in via Nybrogatan – som nu rustas upp till ett promenadstråk. Trafikkontoret vill därför att antalet transporter till hallen hålls nere så att Nybrogatan kan bli den plats för flanörer som planeras. Trafikkontoret vill också delta i arbetet med hur handlarna ska kunna få plats på torget när hallen byggs om.