Flaten rustas upp

Flatenbadet. I Skarpnäck är 100 procent av stränderna tillgängliga för allmänheten. Vi träffar Frances Lucas, aktiv i föreningen Nya Flaten.
Flatenbadet.
Flatensjön.
Flatensjön.
Nya cykelställ, rastplatser där man kan äta och mer grönska. Det är några av idéerna som ska göra Flatsenreservatet mer tillgängligt. Området är ett av dem som i är får del av stadens grönsatsning.

– Hela reservatet vid Flaten är en fantastisk resurs i stadslandskapet som vi vill att fler får upp ögonen för och lätt ska kunna ta sig till, säger Emma Sundström, landskapsarkitekt på trafikkontoret.

Nu satsar Stockholms stad fyra miljoner kronor på att göra området mer inbjudande.

– Vid badet är det en jättestor parkeringsyta som inte är så välkomnande för gående och cyklister där vill vi förbättra helheten, säger Emma Sundström.

Det kan exempelvis röra sig om att minska parkeringsytan och göra plats för fler cykelställ, mer grönska, bättre gångvägar, fler sittplatser, rastplatser och vindskydd.

Exakt hur det ska bli är ännu inte klart.

– Beslutet kom inte förrän nu, men det ska ju vara klart i år så nu får vi bråda dagar att börja planera, säger Emma Sundström.

Emma Sundström hoppas att fler medborgare får upp ögonen för grönskan vid Flatenreservatet.

I planeringen ingår både huvudentrén till badet och entrén som ligger närmast Skarpnäck. Men även området runt omkring.

– Hela badområdet och de mer anlagda delarna är ju entréer in till reservatet dit man kommer med buss, cykel och bil. I reservatet finns sedan olika typer av hagar, ekar och skogsbackar där man skulle kunna ha skyltar eller märka upp olika slingor med information, säger Emma Sundström.

Satsningen är en del av de 300 miljoner kronor som Stockholms stad lägger på att rusta upp grönområden i ytterstaden. I övriga Söderort går pengarna till upprustning i Fagersjö-Farsta, Bandängen, Östbergahöjden, Bredäng, Vårbergstoppen och Bondholmsgången. Satsningen innefattar även platser i Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Mest pengar går till Vårbergstoppen i Skärholmens stadsdel, där hela 50 miljoner kronor satsas.