Flemingsberg ska få ny gymnasieskola

Flemingsberg växer
Flemingsberg växer
Ny gymnasieskola i Flemingsberg ska ge elever naturlig koppling till de akademiska studierna.

Flemingsberg fortsätter att växa, nu har samhällsbyggnadsutskott har tagit beslut om att området även borde få en ny gymnasieskola. Skolan ska placeras i anslutning till Kungliga Tekniska Högskolan, Röda korsets högskola och med närhet till Södertörns högskola, för att eleverna på så sätt ska få en naturlig koppling till akademiska studierna, enligt gymnasienämndens ordförande.

– Att etablera ett nytt gymnasium i Flemingsberg möjliggör till ett samarbete med akademier, sjukhus och näringsliv i området vilket ger en studiemiljö som är unik i sitt slag. Eleverna kommer få en naturlig koppling till fortsatta akademiska studier och kontakt med arbetslivet. Det skapar möjligheter för eleverna att få en bra gymnasieutbildning i en attraktiv miljö samtidigt som det gynnar utvecklingen i området, säger Christina Eklund (M), gymnasienämndens ordförande.

Flemingsberg växer

Gymnasieskolan ska ha inriktning på life scince, naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap. Enligt kommunalrådet Malin Danielsson (L) så är ett gymnasium en viktig del för att bygga samhällen och inte bara bostäder.

– Flemingsberg förväntas växa med bostäder för nästan 13 000 nya invånare fram till 2030 och det är viktigt att vi bygger samhällen, inte bara bostäder, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med samhällbyggnadsfrågor.

Avsiktsförklaringen mellan Huddinge kommun och TKV2 Fastighets AB kommer beslutas i kommunfullmäktige den 15 mars.

Läs mer: Här framtidens Flemingsberg