Min lokala hjälte

Flemingsbergs unga vill jobba

Måla uteplatsernas staket röda är en av många arbetsuppgifter. Här syns Elenor Bergström, Nelsat Dawet, Omar Nur och Dakuya Tracy.
Måla uteplatsernas staket röda är en av många arbetsuppgifter. Här syns Elenor Bergström, Nelsat Dawet, Omar Nur och Dakuya Tracy.
Måla fasader, rensa sly eller odlingsprojekt. Det är några av uppgifterna för sommarjobbarna i Flemingsberg.

Tillsammans för Flemingsberg är ett projekt som går ut på att ge unga i 15 och 16-årsåldern i Flemingsberg sommarjobb. I tre perioder under nio veckor ska husfasader målas, skräp plockas, blommor planteras, ogräs rensas och bänkar monteras på orten. Fastighetsbolagen Huge och Carnegie har flera bostadshus som får fasaderna upplyfta. Ett plus äldreboendekommer också få besök av sommarjobbarna och när Mitt i var på besök hade en i arbetslaget fått uppgiften att översätta en inbjudan från svenska till arabiska till äldreboendet. Elenor Bergström är arbetsledare som ser unga som vill arbeta.

– De har ju velat stanna kvar efter jobbet och det kan man säga att ungdomar i Flemingsberg vill jobba. Det är jättetråkigt att de bara kan jobba tre veckor hos oss för om de kunde välja så skulle de jobba mer, säger hon.