Fler äldre nöjda med sitt äldreboende

Äldre
88 procent är nöjda med äldreboendet de bor på.
De som bor på äldreboende i Sollentuna är mer nöjda med sitt boende än på flera år. De är också oftast mer nöjda än snittet i länet.

88 procent av de äldre som bor på äldreboende i Sollentuna kommun är nöjda med sitt boende. Det framgår i en ny undersökning från Socialstyrelsen.

Undersökningen, som görs en gång om året, frågade flera boende i Sollentuna kommun om  hur nöjda de är med bland annat sitt boende, om maten är bra och om de får tillräckligt med hjälp från personalen.

– Våra utförare har arbetat intensivt med att höja sina respektive verksamheters resultat. De har även delat med sig och tagit del av varandras goda exempel på kvalitetshöjande arbeten. Årets resultat är ett kvitto på det arbetet, säger Ylva Kjell, kvalitetsstrateg på vård- och omsorgskontoret i ett pressmeddelande.

Fakta

Så många var nöjda

Frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

Andel som svarade mycket nöjd/ganska nöjd.

2013: 76 procent.

2014: 83 procent.

2015: 82 procent.

2016: 88 procent.

Antal svarande i kommunen 244, svarsfrekvens 56 procent.

Källa: Socialstyrelsen