Fler äldreboenden att välja på

I början av året gjorde kommunen det möjligt för privata äldreboenden att erbjuda platser till Sollentunas invånare. Flera företag ansökte, och från och med den 21 oktober finns det nu yterligare fyra äldreboenden att välja på för de äldre i kommunen. Boendena är belägna både i Sollentuna och i andra närliggande kommuner.

– Det handlar om 105 demensplatser och 29 omvårdnadsplatser. Sedan är det också fler som ansökt, som vi håller på att utreda, säger Anette Bolinder, kvalitetsansvarig för särskilt boende i Sollentuna kommun.