Fler än 8 av 10 ensamkommande placerades i andra kommuner

Tyresö kommun placerade 82 procent av sina anvisade ensamkommande unga i andra kommuner 2015.

Med det var man den Södertörnskommun som placerade flest unga utanför sin kommun, detta visar en rapport från KSL (Kommunförbundet Stockholms län).

Av de 142 ensamkommande som anvisades Tyresö kommun under 2015, så placerades 116 i andra kommuner. Bara 26 placerades i egna kommunen. Samtidigt placerade andra kommuner i länet 65 av sina barn i Tyresö kommun.

Det rådde huggsexa om platserna för ensamkommande under 2015. Denna ”flyttkarusell” kan uppstå om en kommun inte känner till alla boendeplatser i egna kommunen, eller om en utomstående kommun betalar mer för platsen.