fler än en vart femte hushåll

SOLLENTUNA I Sverige finns många ensamhushåll, men i Sollentuna är det familjen som gäller. Det framgår av ny statistik från Statistiska centralbyrån.

I Sverige i stort är nästan 40 procent ensamhushåll, medan siffran i Sollentuna är 30 procent. I jämförelse med riket bor fler Sollentunabor i hushåll med fyra personer, hela 19 procent. Motsvarande siffra för hela Sverige är 12 procent.