Fler än väntat fick sommarjobb

STOCKHOLM Flera unga än väntat fick förra året sommarjobb via Stockholms stads förvaltningar och bolag. Totalt erbjöds 5 733 sommarjobb via staden, 5 572 av dessa blev tillsatta. Det är högt över årsmålet som låg på 4 543.

Bäst på att erbjuda jobb bland fackförvaltningarna var trafikkontoret som erbjöd 240 platser, näst bäst var kyrkogårdsförvaltningen som erbjöd 121.

Skillnaderna mellan stadsdelsförvaltningarna var också stora. I Rinkeby-Kista erbjöd man 830 sommarjobb till unga vilket kan jämföras med Södermalms stadsdelsförvaltning som erbjöd 124 och Östermalms som erbjöd 60.