Fler anmäler skador i vården

LÄNET Förra året anmälde 2 391 patienter eller deras anhöriga skador i vården. Under 2010 var antalet anmälningar 2 069.

Sedan 2005, då det gjordes 1 843 anmälningar, har anmälningarna till Patientförsäkringen stigit successivt.

Enligt patientskadelagen får man ersättning om skadan hade kunnat undvikas om man hade fått vård av en erfaren specialist.

Däremot går det inte att få ekonomisk ersättning om resultatet av en behandling inte blev vad som förväntats.