ANNONS

Fler anmäler våld mot barn

Allt fler polisanmälningar om våld mot barn anmäls i Haninge. Något som både Haninge-polisen och Brottsförebyggande rådet ser som positivt.
ANNONS

Brottsförebyggande rådets (Brå) preliminära statistik för 2011 visar att antalet anmälningar om våld mot barn ökar i Haninge. Från 206 anmälningar 2010 till 227 i fjol. Men det är egentligen bara inom en av ålderskategorierna som antal polisanmälningar ökat.

Och det rejält. I åldern 7–14 år har antalet anmälningar gått från 90 till 123.

– Min uppfattning är att två tredjedelar av detta våld utövas av föräldrar. En tredjedel kommer från andra unga, säger Sven Granath, kriminolog på Brå med inriktning på våld mot ungdomar.

Haningepolisen ser dock positivt på att polisanmälningarna ökat.

– Ämnet har blivit mer aktualiserat. Att anmälningarna ökar innebär nödvändigtvis inte att våldet ökat i Haninge. Det är positivt att det anmäls allt oftare, detta våld har funnits i det fördolda tidigare, säger Ingela Johansson, barnutredare och gruppchef.

Även Brottsförebyggande rådet ser positivt på uppgången av antalet anmälningar. I en kartläggning som nyligen släpptes förklarar man ökningen med att anmälningsbeteendet i förskola och skola förändrats. Något som gjort att även socialtjänsten i allt högre grad anmäler till polisen.

– Det har öppnat upp sig mellan socialtjänsten i Haninge och oss på polisen, säger Ingela Johansson.

B varnar dock för att våldet mot barn kan öka. Den minskning man sett, från 70-talet fram till nu, har nått sin bottennotering, menar Sven Granath.

– Nu ser vi en motrörelse med fasta regler för barn, även om det inte behöver betyda mer misshandel, säger han.

ANNONS
Fakta

7–14-åringar