Fler anmälningar om våld mot barn

Antalet anmälningar om våld och övergrepp mot barn ökar i Nacka och Värmdö. Nu ska bättre rutiner för arbetet med utsatta barn tas fram.

2011 tog Barncentrum för Nacka polismästardistrikt emot 197 anmälningar om våld eller övergrepp mot barn. Förra året var siffran 219.

Carolina Olsson, samordnare för Barncentrum, tror att detta beror på att samverkansrutinerna mellan skolan, socialtjänsten och polisen har setts över.

– Vi antar att fler barn som utsätts för våld och övergrepp blir upptäckta tack vare vår samverkan, säger hon.

Enligt uppgifter från socialtjänsten hade 66 barn bevittnat våld i Värmdö 2011. I Nacka var siffran 185.

I september 2012 beviljades Nacka och Värmdö utvecklingsmedel på 690 000 kronor för att tillsätta en metodutvecklare, som skulle säkerställa att utsatta barn får det skydd och stöd de har rätt till.

Rekryteringen tog dock lång tid. Tjänsten är tillsatt först nu. I dag, tisdag, gör Alison Hultqvist sin första arbetsdag.

– Vår förväntan är att det ska förtydligas vem som har de olika uppdragen för barnen, vilken del socialkontoren, Barncentrum, de frivilliga organisationerna, kvinnojouren och Alternativ till våld eller Rädda barnen ansvarar för, säger Stefan Heinebäck, chef för individ- och familjeomsorgens vuxenenhet i Nacka.

Metodutvecklaren ska arbeta i båda kommunerna, men arbetsgivaren är Värmdös socialkontor.

– Vi ska se till att bli bättre på att upptäcka de här barnen och se till att de får hjälp, säger Alf Widmark, individ- och familje­omsorgschef i Värmdö.

Socialstyrelsen har i år beviljat 700 000 kronor i utvecklingsmedel till socialkontoren. Men det var långt ifrån den summa som kommunerna ansökte om. De ville ha 2 250 000 kronor för att bli bättre på att identifiera våldsutsatta.

Nacka och Värmdö har sedan flera år tillbaka samverkat i arbetet mot våld i nära relationer, genom exempelvis en gemensam kvinnojour samt Alternativ till våld, som är namnet på den förre detta mansjouren.

Vi antar att fler barn som utsätts för våld och övergrepp blir upptäckta.Carolina Olsson samordnare för Barncentrum