ANNONS

Fler använder miljövänlig diesel

ANNONS

LÄNET En mer miljöanpassad diesel lanserades i april i år, av Preem ACP evolution diesel. Den är till 22 procent gjord på förnybara råvaror.

Dieseln är delvis baserad på tallolja, en restprodukt från den svenska skogen, vilket medverkar till att avsevärt sänka de fossila koldioxidutsläppen från alla typer av dieselfordon.

I Stockholms län har utsläppen på detta sätt sänkts med över 17 700 ton, jämfört med om fordonen kört på den vanliga dieseln.