Fler barn och färre lärare

Skolstart på Bergaskolan och gott om elever. Men att locka lärare till Upplands-Bros skolor är svårare. Just nu står cirka tio lärartjänster tomma.
Skolstart på Bergaskolan och gott om elever. Men att locka lärare till Upplands-Bros skolor är svårare. Just nu står cirka tio lärartjänster tomma.
Ann-Sophie Backlund.
Ann-Sophie Backlund.
Antalet elever i Upplands-Bro väntas öka med 485 de kommande fem åren. Samtidigt kämpar skolorna med lärarbrist – i dag står tio lärartjänster tomma.

– I sommar hade vi två sökande på en tjänst, säger Carina Winroth, rektor på Bergaskolan.

Det är skolstart på Bergaskolan i Kungsängen. Över 270 barn släpper färgglada ballonger mot skyn innan de rusar in i sina klassrum.

Nyligen meddelades att skolan kan utökas med ytterligare en årskurs för att kunna ta emot fler elever.

Och trycket väntas öka på fler skolor. Enligt färska befolkningssiffror kommer eleverna i Upplands-Bro att öka från 5 211 till 5 696 stycken de kommande fem åren. 35 lärare måste rekryteras för att fylla behovet. Samtidigt är tillgången på behöriga lärare sämre än på flera år.

– Vi klarar inte fullt ut att ha behöriga lärare i alla ämnen. Överlag har vi löst det genom att lärarna får byta plats och att behöriga lärare får hålla i bedömningen för andra kollegor, säger Carina Winroth, rektor på Bergaskolan.

De ämnen där det råder störst brist på lärare är engelska, bild, textilslöjd och träslöjd. Under sommaren annonserade skolan om en ledig tjänst. Två sökte – ingen var behörig.

– Det är jättemycket pussel. Vi har vetat i ungefär ett år att den här dagen skulle komma när vi inte kan täcka upp fullt ut. Jag tycker vi har löst det väldigt bra med tanke på omständigheterna, säger Carina Winroth.

Hon beskriver det som en huggsexa om lärarna i grannkommunerna.

– Det har blivit viktigare att se till att behålla de lärare man har, säger hon.

Ann-Sophie Backlund har jobbat på Bergaskolan sedan 1999. Hon har en grundskolexamen från 1997 men räknas inte som behörig i alla ämnen. Nu har hon sökt om så kallad erfarenhetsbehörighet.

– Jag har väntat i fem månader och har ingen aning om när det blir klart. Vissa har fått vänta i två år, säger hon.

Hon har sett flera kollegor lämna skolan genom åren. Många har gått i pension. Andra lämnar för att jobba i en annan kommun.

– Just nu är det lätt för behöriga lärare att få jobb var som helst. Ofta är det praktiska saker som gör att man flyttar. Man vill ha närmare till barnens förskola, eller slippa pendla långt.

Enligt Kaj Söder, utbildningschef, har bortfallen pågått under en längre tid. Han uppskattar att 10 lärartjänster står tomma i höst.

– Kommunen ligger i en storstadsregion vilket gör att lärarna är mer benägna att byta arbetsplats. Skolan har varit en trygg värld för arbetsgivare. Så är det inte längre.

485 elever tillkommer innan 2020. Hur ska skolan klara av det?

– Målet är att behålla samma lärartäthet som vi gjort de senaste åren. Men det är möjligt att vi kommer att behöva sänka kraven.

Fakta

Lärarbrist slår mot hela landet

Skolverkets prognos visar att det kommer att behövas 84 000 nya lärare fram till 2019. Ska behovet mötas behöver antalet examinerade nästan fördubblas jämfört mot dagens nivå.

Beräkningarna bygger på antagandet att 95 procent av de nyutbildade börjar arbeta i skolan. Men en del fakta pekar på att det kan behövas ännu fler.

Bland de som examinerades 2008–2012 arbetade knappt 90 procent som lärare under den tidsperioden.

Källa: Skolverket