Fler barn ska få spela fotboll utan kostnad

Alby Botkyrka Konyaspor KIF har infört en ny medlemspolicy, för att ge alla barn möjlighet att spela fotboll. Klubben vill erbjuda barn, vars föräldrar inte har råd att betala medlemsavgift, att spela i klubben utan kostnad. Detta riktar sig framförallt till nyanlända och asylsökande i Alby.

För att finansiera detta inför de en solidarisk höjning av medlemsavgiften. Höjningen är 50 kronor per år.