Fler barn vräks från sin hem

Sollentuna Antalet barn som berörs av vräkningar i landet ökar med 15 procent, visar ny statistik från Kronofogden.

Under de senaste åren har den siffran stadigt minskat, men under årets första sex månader har ett trendbrott ägt rum. 141 svenska barn berördes då av vräkning, att jämföra med 126 under samma period förra året.

Trenden ser likadan ut i Sollentuna, där noll berörda barn har blivit två under samma sexmånadersperiod.