Fler bilar ska få plats vid pendeln

Efter sommaren finns det 47 nya p-platser åt pendlarna. Fler är på gång – men det tar tid.

– Vi tror inte på att smeta ut asfalt på bredden, säger Thomas Ardenfors (M).

Att de 710 platserna på Sollentunas sex infartsparkeringar inte räcker till är väl känt. I takt med att allt fler i den snabbt växande kommunen väljer att ta pendeltåget in till stan svämmar bostadskvarteren omkring stationen över av dagpendlarnas bilar.

Nu är det klart med 47 nya platser i korsningen Häggviksvägen/Smedjevägen vid Häggviks centrum och station. Parkeringsplatserna ska byggas på Sollentunahems mark och vara klara i augusti.

Före sommaren ska byggnaden, där butiken Kjellmans livs tidigare var verksam, rivas.

Parkeringen har beviljats ett tillfälligt bygglov på fem år. Sedan blir det bostäder på marken.

– Under den här femårs­perioden ska kommunen kunna detaljplanelägga området så att man kan utveckla det för bostäder, säger Göran Cumlin, fastighetschef på Sollentunahem.

Thomas Ardenfors (M), ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, sa till Lokaltidningen Mitt i Sollentuna för drygt ett år sedan att kommunen jobbar med ett förslag som snart skulle läggas fram. Han poängterade att bristen på infartsparkeringar låg på kommunens tio-i-topp-lista och att det var viktigt att det inte blev någon långbänk.

Men ännu är det bara i utredningsstadiet.

– Det tar lång tid att hitta långsiktiga bra lösningar. Under tiden försöker vi hitta tillfälliga lösningar, som till exempel i Häggvik, säger Thomas Ardenfors.

Samtidigt tittar man på en möjlighet att bygga ett parkeringshus i flera plan med gräs ovanpå på den västra sidan.

– Vi tror inte på att smeta ut mer asfalt på bredden. Vi måste hitta smarta lösningar att utnyttja marken. Vi är en snabbt växande kommun på liten yta, säger Thomas Ardenfors.

I Sollentuna centrum och i Rotebro pågår diskussioner mellan kommunen, SL och centrumägarna om att utnyttja parkeringsplatserna för pendlare dagtid.

– I Helenlund ser vi lika goda möjligheter som i Häggvik att hitta tillfälliga lösningar. Långsiktiga lösningar kan ta längre tid.

Fakta

Här finns det platser att infartsparkera på

Häggvik station, västra sidan: 137 platser och två för rörelsehindrade.

Häggvik station,östra sidan: 56 platser och en för rörelsehindrade.

Rotebro station, västra sidan: 83 platser.

Rotebro station, östra sidan: 330 platser.

Helenelund, Åkersvägen: 27 platser.

Helenelund, Svalgången: 74 platser.

källa: sollentuna kommun