Fler bilfiler krävs för ny tennishall

Tumba I detaljplanen för det planerade bygget i centrala Tumba, där bland annat en ny Coop-butik och tennishall ska byggas, finns det även planer på förändringar i trafiken.

För att möta den ökande trafiken som utbyggnaden beräknas bidra till, behöver man bygga om vägen i korsningen Huddingevägen/Bryggarvägen. Huddingevägen ska breddas cirka 100 meter öster om korningen för att vägen ska bli tvåfilig och Bryggarvägen måste även den breddas för att göra plats åt ett extra körfält för högersväng.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen, men vem som ska stå för vägbygget och dess kostnader är inte bestämt.