Fler ungdomar får jobb i Vallentuna

Fler personer var arbetslösa i april i år än jämfört med samma månad förra året. Men fler ungdomar kommer i arbete.

406 personer var öppet arbetslösa i april i år, jämfört med 383 personer i april förra året. Det är en ökning med 6 procent, visar statistik från Arbetsförmedlingen.

Dock har arbetslösheten minskat under början av året. I januari var 441 personer registrerade som arbetslösa i Vallentuna kommun.

Samtidigt är också färre ungdomar i åldern 18 till 24 år arbetslösa i Vallentuna kommun. 59 ungdomar i april i år jämfört med 76 förra året. Dock ökar arbetslösheten bland personer som är utrikesfödda.