Fler bostäder i Alliansens budget

Tillväxt och fler bostäder. Där lägger Alliansen krutet i sin nya budget för de kommande åren.

Men oppositionen vill se en större satsning på skolan.

Alliansen har lagt fram sitt förslag på hur de vill att kommunens pengar ska fördelas för åren 2013–2015. De vill nästa år investera 223 miljoner i Upplands Väsby kommun, och föreslår att den största delen av pengarna ska gå till att säkra tillväxten i kommunen.

– Vi vill satsa på ny infrastruktur för att möjliggöra byggandet av fler bostäder och förskolor, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M).

Men oppositionspartierna vill i sina skuggbudgetar att mer pengar satsas på skola, äldreomsorg och kultur.

– Alliansen gör inga satsningar på skolan, de kompenserar bara för ökningen av antalet elever och högre omkostnader, säger Leif Berglund, gruppledare (S).

Socialdemokraterna vill lägga 12,1 miljoner mer än Alliansen på skolan. Pengarna ska gå till att minska barngrupperna, höja lärarlönerna och ge individuell studiehjälp.

För att finansiera denna och andra satsningar föreslår Socialdemokraterna en höjning av kommunalskatten från dagens 19,18 kronor till 19,33 kronor – det vill säga en höjning med 15 öre på varje intjänad hundralapp.

Vänsterpartiet vill lägga 56 miljoner mer på skolan än Alliansen och Miljöpartiet 8,9 miljoner mer. För att ha råd föreslås en skattehöjning med 90 respektive 25 öre.

– Alliansen pratar om att satsa på skolan, men har i realiteten i flera år minskat skolans resurser samtidigt som skolresultaten sjunkit, säger Lars Valtersson, gruppledare (MP).

Per-Erik Kanström (M) slår i från sig kritiken. Han anser att Alliansen har avsatt tillräckligt med pengar till skolan.

– Det är alltid en avvägning. Vi tycker att vi har en fullgod budget som den är, säger han.

Sverigedemokraterna har inte lämnat in en skuggbudget, men ordförande Jörgen Danielsson säger att partiet prioriterar barnomsorg, äldrevård och ungdomsbrottslighet.

Budgetförslaget omröstades på kommunfullmäktige i går, efter denna tidnings pressläggning.

Fakta

Så vill de satsa

Alliansen: bostäder, tillväxt, levnads- och uppväxtvillkor.

Socialdemokraterna: skolan, bostäder, Runby centrum.

Miljöpartiet: skolan, klimatanpassad samhällsplanering, kultur.

Vänsterpartiet: skolan, omsorg, klimat, billiga bostäder.

Sverigedemokraterna: barnomsorg, äldrevård och ungdomar.

Källa: Partiernas budgetar