Fler brandmän ska vara kvinnor

Södertörns brandförsvar fick betala dyrt när de rekryterade efter kön och bakgrund.

Nu vill man locka kvinnor och sökande med utländsk bakgrund på andra sätt.

Tre brandförsvarsdistrikt i Stockholm ska få 7,5 miljoner kronor från EU:s sociala fond för att öka mångfalden. Ett av dem är Södertörns brandförsvarsförbund.

Men det är inte helt oproblematiskt, har det visat sig. Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat hur en person med utländsk bakgrund anställdes för ett vikariat, trots att denne inte hade formell utbildning.

Samtidigt valde man bort en man med svensk bakgrund som hade gått hela brandförsvarsutbildningen, eftersom man prioriterade personer efter kön och med annan bakgrund än svensk.

Det ledde till att han stämde Södertörns brandförsvarsförbund, och fick rätt. Förbundet tvingades förra året att betala mannen 100 000 kronor, efter en förlikning i rätten.

Efter det beslutade brandförsvarsförbundet att sätta stopp för liknande rekryteringsprocesser i framtiden.

Men nu vill tre brandförsvarsdistrikt ändra på bilden av sig själva, för att på sikt locka till sig kvinnor och sökande med invandrarbakgrund.

Södertörns brandförsvarsförbund tog initiativet till att söka EU-pengarna.

– Det här handlar inte om någon rekrytering utan om en kunskapshöjning i organisationen. Många kvinnor och människor med invandrarbakgrunder ser inte oss som en potentiell arbetsgivare, säger brandchef Lars-Göran Uddholm.

Enligt honom ska den obligatoriska utbildningen bland annat leda till bättre kunskap om andra kulturer.

– Långsiktigt kommer bilden av oss att förändras, tack vare utbildningen kommer vi att attrahera andra grupper i framtiden, säger Lars-Göran Uddholm.