Fler unga brottsoffer i Bromma

23 procent av Brommaborna är oroliga för att bli utsatta för ett brott.
23 procent av Brommaborna är oroliga för att bli utsatta för ett brott.
Under förra året dubblerades antalet pojkar som anmälde att de blivit misshandlade när de rörde sig ute i Bromma.
Och nästan en fjärdedel av Brommaborna är oroliga för att bli utsatta för ett brott, samtidigt som lokalpolisen kämpar för att hinna med det förebyggande arbetet.

Trygghet har blivit ett av valrörelsens viktigaste slagord. Men är Bromma så otryggt?  Mitt i har gått igenom alla våldsbrott som inträffat utomhus i stadsdelen under 2017. Vi har också kollat brottsutvecklingen i Bromma de senaste tio åren.

Unga rånoffer ökar

39 personer anmälde att de blivit utsatta för ett rån utomhus i Bromma under förra året, enligt Brottsförebyggande rådets, Brå:s, preliminära statistik.

Bland unga ökar både antalet anmälda rån och misshandelsfall som skedde utomhus i Bromma. Antalet pojkar som misshandlades dubblerades mellan 2016 och 2017. 

– Jag kan också tänka mig att mörkertalet är stort bland unga, säger Berg.

Lokalpolisen i Västerort har knappa resurser och kämpar för att hinna med lokala ärenden och lokala rundor för att öka sin synlighet, framförallt i utsatta områden.

– De styrkor vi har i tjänst nu är rena utryckningspoliser, de som åker på 112-larm som skickas från den regionala ledningscentralen. Och mellan de jobben ska vi ha olika fokusområden. Vi försöker hinna med, och styrkorna drar ett hårt lass, men när det är mycket jobb via ledningscentralen så hinner vi inte riktigt, säger Stefan Berg, lokalpolis i Bromma.

Utvecklingen i anmälda utomhusbrott 2008 – 2017

Brommaplan knutpunkt

Precis som i de flesta andra områden anmäls fler brott vid knutpunkter där många människor rör sig; under 2017 anmäldes åtta misshandlar och fem personrån runt Brommaplan, enligt polisens preliminära statistik.

– På Brommaplan har samlas just nu ungdomar från fler ställen i Stockholms stad, och det förekommer både alkohol och droger. Jag vet inte varför alla drar sig dit, men det är ju en knutpunkt givetvis dit det är lätt att komma. Det är ett av de områden vi har på näthinnan, säger Berg.

– Vi ser flera områden vi skulle behöva jobba med.

Gå inte ensam

De flesta Brommabor känner sig trygga i sin stadsdel, enligt kommunens trygghetsmätning som kom i höstas. Bara 4 procent av de tillfrågade Brommaborna svarade att de känner sig otrygga, men 23 procent uppger att de är oroliga för att bli utsatta för ett brott.

– Mycket handlar om den upplevda tryggheten, en känsla av otrygghet. Om en person i ditt bostadsområde blir utsatt för ett brott så kan det öka den upplevda otryggheten för flera, säger Stefan Berg.

Vad kan du göra själv då – vad ska du tänka på för att minska risken för att bli utsatt?

– Sträck på dig, se stadig och världsvan ut. Jag tror att det har lite att göra med hur man för sig, och givetvis att man är flera personer, det gäller både för barn och vuxna. Går du själv är du utsatt. Men är ni 2-3-4 eller flera, då börjar det bli jobbigt för en gärningsman. Och så tiden på dygnet givetvis. Sen tycker jag att det är bra att ha en rutin på att hämta sina barn så att de slipper åka bussen hem och gå sista biten på kvällen, säger Stefan Berg.

Markeringarna visat endast gatan där brottet anmälts – inte den exakta adressen.

Fakta

Så gjorde vi undersökningen

Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.

Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.

För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.

Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.

 

Källa: Källor: Brå, SCB och Polisen