Min lokala hjälte

Fler butiker sålde tobak till unga

Fler Kungsholmsbutiker sålde tobak till unga utan att kolla leg under vårens kontroller jämfört med halvåret innan.

Nu satsar stadsdelen mer på tillsyn.

En gång i månaden ger sig testköparna ut på Stockholms gator. De är rekryterade av stadsdelsförvaltningarna för att de ser unga ut men är alla över 18. Ungdomarna försöker köpa tobak i butikerna runt om i stan och rapporterar sedan resultatet.

På Kungsholmen gjordes under våren 92 kontrollköp på tobak, enligt en årsrapport från stadsdelsförvaltningen. 19 butiker (21 procent) sålde tobak till ungdomarna utan legitimation. Det är en något sämre siffra än under andra halvåret 2015 då 18 procent av butikerna sålde utan att begära legitimation.

Men trots resultaten tror man att metoden hjälper. I andra stadsdelar har nämligen siffrorna gått ner efter liknande arbete.

”Ju fler kontrollköp som utförs ju mindre tror vi att butikerna säljer, vilket vi inte sett ännu då kontrollköp är en ganska ny färskvara och bara har funnits i ett år.” står det i rapporten.

Man vill nu bryta den dåliga trenden med fler testköp. Man ska också öka de så kallade tillsynsbesöken, enligt rapporten. De går ut på att stadsdelens tjänstemän går ut till butikerna, pratar med dem om frågan och ser till så de följer lagen och exempelvis inte gör olaglig reklam för tobaken och alkohol.

Man ska också samarbeta mer med polisen.

”Sedan juni 2016 har ett fördjupat samarbete med polisen i Stockholm tagit fart. 4 ggr/år heldagar ska tillsyn göras tillsammans med polisen. ”, står det i rapporten.