Fler cyklar att låna i Söderort

Liljeholmen Nu ska stockholmarna få dubbelt så många lånecyklar.

– Det är glädjande att allt fler stockholmare cyklar, vilket gynnar framkomligheten för alla i trafiken. Fler lånecyklar och bättre standard på cykelbanorna gör det lättare att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Under hösten 2013 och våren 2014 kommer låne­cykelsystemet att byggas ut med ett 50-tal stationer i närförorterna. Ett bälte Bromma-Liljeholmen-Gullmarsplan-Hammarby sjöstad ska vara klart den 1 april nästa år.