”Mer plats för barnen behövs i nya Stadshagen”

Visionsbild av nya Stadshagen.
Visionsbild av nya Stadshagen.
Bättre möjlighet för förskolebarn att leka och fler gruppboendeplatser. Det efterlyser stadsdelsnämnden i de nya planerna för Stadshagen.

Planerna för nya Stadshagen är just nu ute på samråd. Nu har Kungsholmens stadsdelsförvaltning svarat med sin åsikt om planerna i ett utlåtande som ska spikas på nästa stadsdelsnämndsmöte.

Stadsdelen är positiv till utvecklingen i området med fler bostäder, skola, förkola och parker.

Men man höjer ett varningens finger när det gäller just förskolorna. Barnen måste få bättre möjlighet till utelek direkt i anslutning till förskolan än i förslaget, menar stadsdelsförvaltningen.

Det slås också fast att det finns ett behov av ett gruppboende med sex lägenhet och tre servicebostäder med 9 lägenheter per servicebostad i området.