Fler Danderydsbor ska välja cykeln

Peter Hubos cyklar förbi Vendestigens skola på Vendevägen där cykelbanan separerats från gångbanan. Nu är det bara ett räcke som saknas.
Peter Hubos cyklar förbi Vendestigens skola på Vendevägen där cykelbanan separerats från gångbanan. Nu är det bara ett räcke som saknas.
Danderyd förbättrar ytterligare cykelbanor för att få fler att välja cykeln framför bilen.

– Visionen är att vi ska ligga i framkant när det gäller andelen cykelresor, säger Bengt Sylvan (FP), ordförande i tekniska nämnden.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan har Danderyd återigen förbättrat sitt resultat i Cykelfrämjandets granskning, kommunvelometern. Kommunen har klättrat sju placeringar och hamnade i år på plats 10 av 37.

– Vi satsar målmedvetet och det är kul att det har gett resultat. De som cyklar ser skillnaden för varje år, säger Jonas Frejd, trafikplanerare i Danderyd.

Bengt Sylvan säger samma sak.

– Vi satsar mycket på cykling och ser att allt fler cyklar.

Ett av kommunens argument för satsningen är att cykling är ett hållbart färdsätt, vilket betyder att det är bra för miljön och hälsan.

– Kommunen har rådighet över cykelbanorna och satsar därför på att förbättra dem. Det är svårare för kommunen att bygga ut tunnelbanan, säger Jonas Frejd.

Danderydsbon Peter Hubos cyklade i förra veckan från hemmet i Svalnäs till tunnelbanan i Mörby för vidare färd mot stan.

– Jag är uppvuxen i Köpenhamn där man cyklar mycket och jag är engagerad i cykelfrågan, säger han.

Peter Hubos har flera gånger kontaktat kommunen när det av olika anledningar inte sett bra ut på cykelbanorna. Bland annat har han noterat att cyklister tar en genväg över gräset i rondellen i korsningen Vendevägen/Mörbyleden på grund av en felkonstruktion. Men han ger även lovord.

– Det är fantastiskt att kommunen velat lyssna på mig och jag ser samtidigt att det blir bättre och bättre, säger han.

Danderyd har många cykelbanor, tre meter cykelväg per invånare mot medelvärdet 2,2 meter enligt kommunvelometern.

– De cykelbanor vi har ska bli bredare och trafiksäkrare och få bättre standard och framkomlighet, säger Jonas Frejd.

När det gäller rondellen vid korsningen av Vendevägen och Mörbyleden säger han att man funderar på en lösning.

Några delar av cykelbanor som nyligen renoverats ligger på Vendevägen och Enebybergsvägen.

– Vi försöker ta mer utrymme från bilvägar och ge till gång- och cykeltrafik, säger Jonas Frejd.

Trots en tionde plats på Cykelfrämjandets ranking vill man fortsätta att förbättra sig.

– Vi har ju förbättrat oss för tredje året i rad. Men vi är inte nöjda där. Vi vill bli bättre och bättre, säger Jonas Frejd.

Vi satsar mycket på cykling och ser att allt fler cyklar.Bengt Sylvant (FP)

Fakta

Danderyd klättrar i cykelligan

I Cykelfrämjandets kommunvelometer har 37 kommuner granskats under våren 2015.

Danderyd fick 44 av 60 möjliga poäng. En ökning med 18 poäng sedan 2013. Det placerar kommunen på en tionde plats.

I undersökningen har man granskat infrastruktur, underhåll, information och marknadsföring, aktiviteter, cykelpolitik, uppföljning och mätning.

Källa: Cykelfrämjandets

kommunvelometer