fler elever blev av med studiebidraget i fjol

Upplands Väsby Ungefär var tjugonde elev – 5,9 procent – vid Väsbys gymnasieskolor blev förra läsåret av med sitt studiebidrag på grund av skolk, visar statistik från CSN.

Andelen är i princip oförändrad från året innan, då 5,7 procent av eleverna förlorade studiebidraget på grund av ogiltig frånvaro.

I Salems kommun blev lägst andel elever, bara 1 porcent, av med sina pengar.