Fler elever i klasserna när tre skolor blir en

På torsdag startar nya Mälargymnasiet.

Fler elever får nu samsas i klasserna. Även skolans personal berörs.

Under förra läsåret beslutade politiker och tjänstemän att slå samman tre kommunala gymnasieskolor i Järfälla till en gemensam organisation: Mälargymnasiet. Bakgrunden var vikande elevunderlag, där varannan gymnasieelev i Järfälla valt att plugga i andra kommuner, och mindre elevkullar. Resultatet blev skolor som gick med miljonförluster.

Det nya Mälargymnasiet får mellan 750 och 800 elever.

Enligt Annika Ramsell, utbildningsdirektör i Järfälla kommun, ska eleverna inte märka av några större förändringar. Men det kan bli fler elever i klasserna.

– Det kan bli större grupper för att det var för få elever i grupperna tidigare.

Inte heller Lars Pettersson, Lärarförbundet, bedömer att eleverna kommer att märka av förändringen i någon större omfattning.

– Jag tror inte eleverna kommer att märka något första året.

Skolans personal kommer att beröras. Annika Ramsell, utbildningsdirektör, är inte beredd att kommentera eventuella kommande varsel.

– Jag tror att vi kommer att behöva se över all personal.

Enligt Annika Ramsell har gymnasieskolan redan bestämt en ny personalorganisation för administrativ personal, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Enligt Lärarförbundet är även antalet lärartjänster klara. Mellan 1,5 och 2 lärartjänster försvinner, men enligt utbildningsdirektören är ingenting klart:

– Vi håller på att se över alla personalgrupper.

Närmast ska gymnasiet ”se över” personalgrupper som elevassistenter, skolkök och vaktmästeri, berättar hon. Även lokal­ytorna ska ses över.

– Vi behöver inte så mycket lokaler och kommer att lämna Kvarnskolan (en av de tre gymnasieskolorna som nu slagits samman).

I dagsläget ser Annika Ramsell inget slut på det vikande elevunderlaget:

– Nej, det kan jag inte säga. Men friskolor lägger ner, vi får se hur det ser ut om ett eller två år. Vi kan få fler elever.

Omorganisationen av gymnasieskolan tror Annika Ramsell är klar i slutet av augusti, eller i början av september.

Fakta

Får ny rektor från Tumba

Gymnasieskolorna som nu går samman och bildar Mälargymnasiet är Samgymnasiet (500 elever), HTS-gymnasiet (200 elever) och Kvarngymnasiet (200 elever).

Ekonomiskt har Kvarngymnasiet gått sämst.

Mälargymnasiet leds av en ny rektor, Monika Fröberg, tidigare rektor vid Tumba gymnasium.

Källa: Lärarförbundet, Järfälla kommun