fler elever söker sig till Rudbecksskolan

Sollentuna Enligt den preliminära gymnasieantagningen har antalet sökande till Rudbecksskolan i Sollentuna ökat. Förra året sökte 830 elever och i år ökade antalet till 923. Totalt har skolan 659 platser.

Lilja Lama, gymnasiesamordnare i Sollentuna, tror att kommunens satsning på bra lärare samt skolans individanpassade undervisning och populära naturvetenskapliga program ligger bakom söktrycket.