Fler ensamkommande ökar trycket på skolor

Värmdö kommun har slutit avtal med Migrationsverket om att öka antalet ensamkommande flyktingbarn från 23 till 171.
Värmdö kommun har slutit avtal med Migrationsverket om att öka antalet ensamkommande flyktingbarn från 23 till 171.
Värmdö kommun saknar beredskap för att ta emot 171 ensamkommande flyktingbarn. Det menar vänsterpartiet som nu slår larm om att barnen riskerar att inte få gå i skolan.

I en fråga till kommunfullmäktige undrar vänsterpartiet vilken beredskap som finns för att ta emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Där skriver de att kommunen borde kunna ta ett större ansvar i flyktingfrågan.

Förra veckan beslutade kommunstyrelsen, efter avtal med Migrationsverket, att öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Värmdö från 23 till 171 det här året, något som ökar kraven på kommunen när det gäller integration.

Men Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande, menar att kommunen visst står redo inför ankomsten. Alla kommer att få gå i skolan, enligt henne.

”Eleven och god man/vårdnadshavare bjuds in till ett inskrivningsmöte där skolledare, ansvarig lärare och elevhälsa deltar. Under mötet görs en mindre kartläggning av tidigare skolgång där frågor om läs- och skrivkunskaper ingår. Plan för skolläkarbesök och vaccinering görs också, skriver hon i svaret till vänsterpartiet och fortsätter:

”Vi har hittills klarat av att bygga ut skolverksamheten för att möta de planer som socialförvaltning och olika boenden har gett oss. Kommunen tar sitt ansvar när de hela tiden ökat antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer”.