ANNONS

Fler familjer utan stabil bostad

Antalet barnfamiljer utan fast långvarigt boende ökar i Stockholm, och särskilt i Rinkeby-Kista.

Malalai och Ahmad bor på hotellhem med fem av sina sex barn.
ANNONS

I hela Stockholm finns 301 barnfamiljer utan stadigvarande boende, enligt en ny rapport från socialförvaltningen. I sin rapport konstaterar socialförvaltningen att antalet sådana familjer har ökat med nästan 50 procent sedan 2012, och att en ökande andel tillhör Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. 2012 återfanns en fjärdedel i stadsdelen och nu nästan 40 procent, eller 119 familjer.

Malalai och hennes man Ahmad bor med fem av sina sex barn i en tvåa på 55 kvadratmeter. Hyresvärd är Stiftelsen Stockholms hotellhem, och lägenheten har förmedlats via socialtjänsten.

– Det är en bra lägenhet och de som ansvarar är bra människor, men det är för trångt för oss, säger mamma Malalai.

Barnen är i åldrarna 2 till 17 år, och att det kan bli svårt att få ihop läxläsning, lek, sömn och nattvak på de 55 kvadratmetrarna säger sig självt. I december ska familjen flytta till en ny, dubbelt så stor lägenhet i Vällingby. Malalai, Ahmad och barnen är förstås både glada och tacksamma för det, men det är fortfarande socialtjänsten som ordnar boendet, och familjen förblir en av de 301 utan stadigvarande bostad.

Både hon och Ahmad har haft några jobb, men de lever på försörjningsstöd. Då är det svårt att få lägenhet.

Ulrika Axelsson, verksamhetschef för socialtjänst vuxna i Rinkeby-Kista, känner igen sig i socialförvaltningens rapport.

– Vi har jättemånga familjer som saknar ett säkert boende. Det är en del av bostadssituationen i Stockholm, och familjer som inte har ekonomiska resurser drabbas först. Folk flyttar in i vårt område och har ingen möjlighet på den ordinarie bostadsmarknaden, säger Ulrika Axelsson.

Fakta

Dubbelt så många som 2012

År 2012 hade socialförvaltningen i Stockholm kontakt med 212 familjer utan stadigvarande boende, varav 49 i Rinkeby-Kista.

År 2015 ligger siffran på 301 familjer varav 119 i Rinkeby-Kista.

2012 levde 402 barn i familjer utan stadigvarande boende och 2015 hade antalet ökat till 635 barn.

Enligt förvaltningens egen definition rör det sig om ”familjer eller ensamstående med hemmavarande barn under 18 år som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande andrahands- eller inneboendekontrakt”.