Fler får chans att sortera matavfall

Satsningen där matavfall blir till biogas går vidare.

Snart ska personer i lägenheter också kunna börja sortera ut äppelskruttar, ouppätet ris och annan mat i soporna.

Från och med nyår kommer SRV Återvinning, som sköter sophanteringen i Botkyrka, Salem, Huddinge, Haninge och Nynäshamn, att erbjuda flerbostadshus möjligheten att sortera ut mat i soporna.

I stället för att slänga allt i samma påse ska maten hemma i köket gå ner i en separat påse och sedan slängas i en separat soptunna.

Soporna hämtas sedan av en sopbil med två olika fack.

– Vi har hört runt och intresset är större än vi trodde, säger Ingela Sandström, vice vd på SRV.

Som morot kommer de bostadsbolag och bostadsrättsföreningar som väljer den nya formen av sopsortering att betala mindre än de som fortsätter med det gamla sättet.

På Huge vet man ännu inte i vilken skala man kommer att införa den nya sorteringen.

– Vi har möten den här veckan med SRV kring flera frågor. Men vi kommer definitivt att erbjuda ett antal hushåll detta under nästa år, säger Ann Lindkvist som är miljöstrateg på Huge.

Från och med nyår kommer också de villaägare på Södertörn som ännu inte fått erbjudande om matsortering att få möjligheten.

– De som inte varit med tidigare är hushåll där det varit svårare att komma fram eller där det varit längre körsträckor, säger Ingela Sandström på SRV.

Hittills har ungefär hälften av de tillfrågade villahushållen nappat. Men nu föreslår SRV nya taxor som ska göra det ännu mer fördelaktigt att sortera jämfört med att inte göra det.

Fakta

345 kronor lägre taxa

Villahushåll som sorterar ut matavfall med vanlig storlek på sina två soptunnor kommer nästa år att få betala 1 645 kronor.

För dem som inte sorterar ut matavfallet blir det ännu dyrare nästa år.

Att fortsätta med en soptunna kommer att kosta 1 990 kronor.

Även för ägare av flerbostadshus blir det dyrare att inte sortera ut matavfallet.

Källa: SRV