Fler får varsel om att förlora jobbet

Antalet varsel har ökat sedan förra året.
Antalet varsel har ökat sedan förra året.
Antalet varsel i Värmdö har ökat – under 2012 varslades 95 arbetstagare i kommunen.

– Det är betydligt fler än 2011, säger Åsa Grönlund, på Arbetsförmedlingen.

Under hösten 2012 ökade antalet varsel stort överlag. Fram till november 2012 hade 66 000 personer varslats i Sverige och det fanns tecken på att totalsumman skulle hamna på över 70 000 varsel för året som helhet. Även Värmdö har fått känna av detta. I år har 95 personer som arbetar i kommunen fått varsel om uppsägning.

– Vi har sett att antalet varsel har ökar under hösten jämfört med våren. Men vi vet inte om alla varsel kommer att lösas ut, säger Åsa Grönlund, arbetsförmedlingens chef på Nacka Värmdö-kontoret.

Tidigare varsel har historiskt sett inneburit att ungefär sex av tio resulterat i att uppsägningen verkställts.

– Men nu pratar man om att fler varsel löses ut än tidigare, säger Åsa Grönlund.

Anledning till att fler varsel verkställs kan vara att den förra varselkrisen 2009 ligger så nära i tiden och att företagen nu inte övervarslar. Åsa Grönlund förtydligar dock att ett varsel från ett företag i Värmdö kommun inte nödvändigtvis drabbar just Värmdöborna. Många som arbetar i kommunen bor någon annanstans.

– Även om antalet varsel har ökat så har vi inte sett effekterna av det i den totala arbetslösheten i Värmdö, äsger hon.

Arbetslösheten var i december 2,7 procent i Värmdö. Det är både under länssnittet och läget i riket i övrigt. Jämfört med samma månad 2011 är det dock en ökning med 0,3 procentenheter. För unga har arbetslösheten också ökat marginellt, från 4,2 procent till 4,8 procent i december.

– Generellt sett har ungdomarna goda chanser att få jobb.