ANNONS

Fler fimpar i Upplands Väsby

Väsbyborna röker och dricker mindre i dag än för fem år sedan.

Dessutom har kommunens invånare blivit mer välutbildade.

En förklaring är den stora inflyttningen.
ANNONS

Befolkningen i Upplands Väsby har blivit allt mer välutbildad de senaste fem åren. Det visar Stockholms läns landstings Folkhälsoundersökning 2015. Åren som har jämförts är utgången av 2010 och utgången av 2014 och drygt 1 000 invånare i kommunen har fått svara. 37 procent av den vuxna befolkningen har nu eftergymnasial utbildning, jämfört med 27 procent, 2010.

Andra hälsofaktorer följer med. Andelen av befolkningen som dricker mer än två glas alkohol per dag minskade från 25 procent av männen 2010, till 18 procent. Motsvarande siffror bland kvinnor var 20 procent 2010, till 13,5 procent.

Andelen rökare i kommunen har också minskat. 2010 rökte 15 procent av männen och 19 procent av kvinnorna. I slutet av 2014 rökte 10 procent av männen och 13 procent av kvinnorna.

Upplands Väsbys folkhälsosamordnare Helene Hagberg tror att en stor del av förbättringen beror på de nya Upplands Väsbyborna. Under den undersökta perioden ökade befolkningen från 39 2 89 till 42 661 personer.

– Många av de som har flyttat hit är välutbildade småbarnsfamiljer. Vi vet att alkoholkonsumtion och rökning brukar följa med utbildning, säger Helene Hagberg.

Hon konstaterar att kommunen har svårt att påverka vuxnas vanor, och att folkhälsoarbetet till stor del görs bland barnen.

– De vuxna är svåra att påverka. Men vi jobbar intensivt mot barn och ungdomar och vi vet att de tar med sig frågorna hem. Vi vill tro att det har en indirekt effekt, säger Helene Hagberg.

ANNONS