Fler flyktingar – oförändrad skatt

Nackapolitikerna har inga planer på att höja kommunskatten i samband med att fler flyktingar kommer till Nacka.

Det skriver kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), i ett mejlsvar till en kommuninvånare:

”Nej, vi har inga sådana planer. Vi vill ha ett effektivt flyktingmottagande och se till att nyanlända snabbt kommer i jobb och egen försörjning i Nacka”, skriver Mats Gerdau.

Skattesatsen i Nacka är 18,61 kronor.