Fler föräldrar nöjda med förskolorna

De kommunala förskolorna i Skarpnäck får betydligt bättre betyg av föräldrarna än förra året.

Men de privata förskolorna har fortfarande högre värden.

Det visar den kvalitetsmätning som Stockholms stad årligen genomför i stadens förskolor. I Skarpnäck har de kommunala förskolorna klättrat fem procentenheter vad gäller föräldrars nöjdhet med förskolorna. Nu är 83 procent av föräldrarna nöjda med förskolan, vilket är högre än snittet för de kommunala förskolorna i staden.

– Det är glädjande, säger Monica Ulvede, chef för förskoleavdelningen i Skarpnäck.

Vad är det som ligger bakom ökningen?

– Vi har jobbat med våra handlingsplaner och vår vision och tagit till oss synpunkter utifrån tidigare brukarundersökningar.

Monica Ulvede betonar att man jobbat med att återkoppla förra årets resultat till föräldrarna och ta reda på vad föräldrarna vill se för förbättringar. Hon påpekar också att man gjort en del personalförändringar i de förskolor som inte hållit måttet, så att ”rätt person nu finns på rätt plats”.

För några år sedan rådde ramaskri bland föräldrar över de stora barngrupperna i Skarpnäcks förskolor. Det ordnades demonstrationståg och skolborgar­rådet Lotta Edholm (FP) beordrade stadsdelen att följa fullmäktiges mål över barngruppernas storlek.

Monica Ulvede hävdar att stadsdelen inte alls har särskilt stora barngrupper i dag.

– Vi har i snitt 16 barn per grupp, säger hon och tillägger att överinskrivningarna blivit färre i takt med att förskolan kraftigt byggts ut.

Mest har siffrorna ökat när det gäller trygghet och säkerhet, likabehandling mellan pojkar och flickor, samt barnens möjligheter att utvecklas språkligt.

De kommunala förskolorna ligger dock fortfarande under snittet för staden när det handlar om information till föräldrarna.

Brukarundersökningen visar också att de privata förskolorna i Skarpnäck ligger högre på nästan alla variabler i undersökningen. Färre känner sig dock välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter.

Fakta

Så här tycker föräldrarna

Så här tycker föräldrarna om Skarpnäcks förskolor. Inom parentes står förra årets siffra.

Källa: Brukarundersökning i förskolan 2013