Allt fler friska djur omhändertas

Har du funderat på vem som ska ta hand om ditt djur om du plötsligt försvinner?
Har du funderat på vem som ska ta hand om ditt djur om du plötsligt försvinner?
Kontaktkort för mitt djur; Djurpolisen; Allt fler friska djur omhändertas
Fyll i ett kontaktkort och säkerställ att någon tar hand om dina djur om något händer dig.
Kontaktkort för mitt djur; Djurpolisen; Allt fler friska djur omhändertas
Fyll i ett kontaktkort och säkerställ att någon tar hand om dina djur om något händer dig.
Djurpolisen Dennis Björklund. Foto: Therese Jahnson
Djurpolisen Dennis Björklund. Foto: Therese Jahnson
Ingrids två katter intensivvårdas sedan de misstänks ha insjuknat svårt av musgift.
Djurpolisen Ingrid Hellström omhändertar allt fler friska djur. Foto: Therese Jahnson
Polisen omhändertar allt fler friska djur för att djurägaren fallit ifrån och glömt bort att fixa djurvakt. Ett misstag som kan kosta tiotusentals kronor.
– Folk som skaffar sig djur måste ha en beredskap och planera för att det värsta kan hända, säger djurpolisen Dennis Björklund.

Har du funderat på vad som händer med din hund eller din katt om du är med om en trafikolycka och hamnar i koma? Eller om du plötsligt dör eller åker i fängelse?

Den svenska djurskyddslagstiftningen ställer långtgående krav på djurägaren. Ett djur får inte lämnas ensamt, inte ens för ett dygn. Om länsstyrelsen som ansvarar för djurtillsynen anser att ett djur far illa kan man besluta att det omhändertas. Polisen får i uppdrag att hämta djuret som tillfälligt placeras på en uppstallningsplats.

Att stalla upp en hund under tre veckor kostar 5000-6000 kronor. Foto: Arkiv

I Stockholms län rycker Djurpolisen allt oftare ut för att omhänderta djur där ägaren av olika anledningar har fallit ifrån.

– Det borde rimligtvis inte vara polisens uppgift att ta hand om friska djur för att någon har blivit vräkt eller hamnat på sjukhus. Men det måste vi. Djuren kan inte bara lämnas ensamma, säger djurpolisen Dennis Björklund.

Måsta planera för det värsta

Vanligt förekommande är exempelvis fall där kronofogden har hittat djur i lägenheter efter avlidna. Folk som skaffar sig djur måste ha en beredskap och planera för att det värsta kan hända, menar Dennis Björklund.

– Vad händer med mitt djur om jag inte kommer hem? Speciellt personer med ökad risk att inte komma hem varje kväll måste ha en plan, säger han.

Så fort Djurpolisen omhändertar ett djur på uppdrag av länsstyrelsen börjar kostnaderna ticka. Polisen står initialt för alla utgifter, transport, inackordering, eventuella veterinärkostnader. Fakturan skickas sedan till djurägaren som får yttra sig.

– Det slutar ofta med att de struntar i att betala och då går det till kronofogden och sen till kammarkollegiet som kan stämma civilrättsligt, säger Dennis Björklund.

En kvinnlig djurägare krävdes på 485 000 för uppstallningen av 85 omhändertagna gnagare. Foto: Djurpolisen

För den som har flera djur drar notan snabbt iväg. Normalt tar det länsstyrelsen tre veckor att handlägga ett ärende. Kostnaden för att stalla upp en katt under tre veckor landar på närmare 3000 kronor, en hund kostar över 5000 kronor. Då är eventuella utgifter för veterinärvård inte inräknade.

”Många tycker synd om de stackars djurägarna som får så stora räkningar.”

– Det är skittrist för Agda, 79, att få en räkning för flera veckors inackordering av hennes katt. Hon har inte råd med det – och det är så dumt med tanke på att tanten mitt emot faktiskt kan ta hand om hennes katt i två veckor. Men det är det ingen som vet, säger Dennis Björklund.

Se till att fixa kontaktkort

Alla djurägare borde fixa ett kontaktkort att förvara i plånboken och hemma, på insidan av ytterdörren: ”Om något händer mig så ansvarar han eller hon för mitt djur”.

– Många tycker synd om de stackars djurägarna som får så stora räkningar. Men å andra sidan så är det väl inte du och jag som ska betala för att en människa har skaffat sig 70 katter och inte tagit ansvar för vad som händer med dem. Det är skattemedel som ska återkrävas, säger Dennis Björklund.

Den största summan som Djurpolisen har återkrävt för ett uppstallningsärende är 485 000 kronor. Det gällde ett fall i Roslagen där ett 80-tal gnagare omhändertogs på grund av vanvård och okontrollerad avel.

– Det är skillnad på att ta hand om ett par kaniner i en bur på barnens rum och stalla upp djur som är omhändertagna av en myndighet. Det krävs mer tillsyn, dokumentation, veterinärkontroll, säger Dennis Björklund.

Ifjol omhändertog Djurpolisen över 400 djur, ett 60-tal återlämnades till sina ägare.

Fakta

Djurägare - det här gäller enligt lag

✔️ Djur ska enligt lag ha vatten, mat, skötsel och tillsyn minst två gånger per dag.

✔️ Det är din skyldighet att se till att djuret får den omvårdnad det behöver, även när du själv rent praktiskt inte kan ta hand om djuret.

✔️ Det är inte acceptabelt att lämna ett djur utan tillsyn, inte ens för ett dygn.

✔️ Det är inte acceptabelt att bara se till att djuret får mat och vatten när du är på sjukhus en längre tid. Djuret behöver även sällskap och annan skötsel.

✔️ Om länsstyrelsen anser att ett djur far illa kan det omhändertas.

✔️ Det är ett brott att lämna sitt djur ensamt och du kan bli straffad för det.

Källa: Länsstyrelsen