De vill se fler frivilliga i Väsby

Fredy Duran, FRG Upplands Väsby.
Fredy Duran, FRG Upplands Väsby.
Therese Vestin Nordlund, FRG Upplands Väsby.
Therese Vestin Nordlund, FRG Upplands Väsby.
Alla medlemmar får en väska med nödvändiga saker som är bra att ha i en kris.
Alla medlemmar får en väska med nödvändiga saker som är bra att ha i en kris.
Gosedjur är bra att ha om man ska trösta ett barn.
Gosedjur är bra att ha om man ska trösta ett barn.
Fredy visar hur man använder en hjärtstartare.
Fredy visar hur man använder en hjärtstartare.
Det har gått ett år sen Frivilliga resursgruppen (FRG) startades upp på nytt i Väsby. Nu har kommunen tecknat ett avtal som ger FRG utökat ekonomiskt stöd. Fredy Duran, en av de ansvariga, hoppas på att fler ska vilja vara med.

När Hillevi Engström återvände som kommundirektör återvände som kommundirektör var hon tydlig med att FRG skulle startas upp på nytt. Efter att annonserat om frivilliga krafter fann kommunen Fredy Duran som tog på sig ansvaret för att starta upp gruppen på nytt.

Idag är det tre personer som håller i nätverket som skall rycka in vara behjälpliga om något oförutsett händer i kommunen: Fredy Duran, Therese Vestin Nordlund och Gunnar Skoglund.

– Det är viktigt att allt inte hänger på en person, säger Fredy Duran.

Ska vara beredda i kris

Nu har kommunen tecknat ett avtal om Idéburet Offentligt partnerskap. Det innebär ett större och mer långsiktigt ekonomiskt stöd från kommunens håll men också större skyldigheter att rapportera in för organisationen jämfört med vanligt föreningsstöd. Nu kommer FRG få en krona och femtio öre för varje medborgare i Upplands Väsby per år.

– Det här är viktigt för att vi ska kunna genomföra utbildningar och kurser, säger Fredy.

Så vad gör egentligen FRG?

Föreningen består av 12 aktiva medlemmar och de har var och en ingått ett avtal med kommunen att rycka in om det sker en större olycka eller på annat sätt behövs frivilliga resurser.

– Det kan handla om att köra ut lastbilar med vatten, ge information eller trösta människor i kris, säger Therese Vestin Nordlund.

I en kris är vi alla lika

Therese gick med i FRG för att hon kände att hon ville bidra till samhället.

– Förut jobbade jag som undersköterska men när jag började studera saknade jag att göra en insats och bidra till kommunen.

Att Fredy sökte till FRG berodde på att han jobbat länge i kommunen och kände att han hade kunskaper att bidra med. Men uppväxten i Chile var också något som bidrog till beslutet.

– Jag vet hur det är när ett land är i kris.

Något de båda tycker är positivt med engagemanget är att det är många människor som har en vilja att hjälpa som möts och att alla är lika oavsett erfarenheter.

– Om det sker en kris är vi alla drabbade oavsett kön, etnicitet eller religion. Och det är en stark anda i gruppen, det spelar ingen roll vem man är vi gör allt för att hjälpa när det behövs.

Mycket hänger på individers beredskap

FRG är en del av Civilförsvarsförbundet som ordnar kurser i överlevnad i 72 timmar. Något som både Fredy och Therese tycker är viktigt.

– Man kan inte förvänta sig att kommunen ska ställa upp i alla lägen om det inträffar en kris, mycket är också på individnivå Om något händer har fastighetsägarna 48 timmar på sig att iordningställa skyddsrum, säger Therese.

De senaste åren har intresset för krisberedskap och frågor om civil försvar ökat, något de hoppas ska bidra till att fler vill engagera sig.

– För att kunna ha god beredskap skulle vi behöva vara 50 medlemmar, säger Fredy Duran.

Bra med blandade kompetenser

De som är aktiva i dag har alla olika bakgrund. De yngsta är i 30 årsåldern och den äldsta över 70. Det är många olika kompetenser som är bra att ha i en kris men det absolut viktigaste är att kunna kommunicera viktig information.

– Det är vår absolut viktigaste roll. Vi ska inte själva själva agera utan är ett stöd till ordinarie verksamhet och kommunen, säger Fredy.

– Det är viktigt att kunna gå ifrån jobbet om något händer. men sen kan vårt uppdrag se helt olika ut. Det kan vara att servera kaffe till räddningspersonal eller lyfta tunga föremål och röja upp, säger Therese.